Saito Atsushi

  • 日本
  • 宮城県
  • 2020/03/25 登録

Saito Atsushi

宮城県在住の56才。一般人としての仕事の傍ら、自宅録音にてデモ音源を制作。作曲家志望。

SHARE